Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge


 

Start

Presentation

Värt att veta

Utternbladet

Bilder

Kontaktinfo

 

Felanmälan

Värt att veta

FELANMÄLAN

Felanmälan sker i icke akuta fall till:
Jensen Drift & Underhåll, telefon 08-560 502 19
(telefontid mellan 08:00 – 16:00)

Uppge namn, adress och dag- och kvällstid telefonnummer samt vad som är fel i din lägenhet eller på annan plats i föreningen.

I absolut akuta fall kan ni ringa
Bravida, telefon 020-21 21 12

EKONOMI- & HYRESÄRENDEN 

Vår ekonomiska förvaltning sköts av SBC tfn 08-775 72 00

SNÖRÖJNING, SANDNING & SOMMARSKÖTSEL

Yttre skötsel sköts av Jensen Drift & Underhåll (sommarskötsel)
Snöröjning och sandning har tidigare skötts av Vivaldi, men byte av entreprenör ska ske.

KABELTEVE, BREDBAND & TELEFONI

Vår leverantör är Com Hem tfn 0771-55 00 00. Ett analogt basutbud av tevekanaler ingår i hyran/månadsavgiften. För Com Hems övriga tjänsteutbud kontaktas deras kundtjänst.

I det fall du upplever fel på dina kabeltevekanaler i basutbudet ska du ringa deras kundtjänst på ovan nämnda telefonnummer. Du kan då uppge föreningens organisationsnummer 716420-4922 för att komma fram i den automatiska kundtjänsten.

STYRELSE

Skrivelser till styrelsen lämnas i brevlådan på föreningshuset Runstensvägen 65 B eller mailas till brf.uttern@hotmail.com.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här

FÖRENINGSLOKAL

Föreningslokalen ligger mitt i det övre området på Runstensvägen 65B. Som boende kan du boka denna till t ex bemärkelsedagar.
Vill du boka lokalen gör du det genom att kontakta Christer Björk på telefon 0735-34 15 55.

PARKERING

Parkering hyrs av bostadsrättsföreningen och sker i garagen och på parkeringsplatserna. (Parhusen har egna garage.) Besöksparkering finns och då är det p-skiva som gäller. Max besöksparkering är 4 timmar. Vid längre besöksparkering använd de tillfälliga P-tillstånd som delades ut under 2010. Har du inte kvitterat ut ditt tillstånd så får du ta kontakt med någon i styrelsen. För allas trevnad så ska de tillfälliga P-tillstånden användas med sunt förnuft och inte användas som permanent tillstånd på de få gästparkeringsplatser vi har tillgängliga.

HEMFÖRSÄKRING

 

Som boende i bostadsrättsföreningen förutsätts att du har en hemförsäkring. Det skyddar din och föreningens egendom om en olycka inträffar. Exempelvis brand- eller vattenskada. Dock behöver du i dagsläget inte teckna ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Bostadsrättstillägget ingår kollektivt i föreningens fastighetsförsäkring.

BOPÄRM

Till varje lägenhet hör en så kallad bopärm. I denna finns råd, instruktioner och trivselregler och tanken med denna pärm är att underlätta boendet i din lägenhet och i vår fina förening. Pärmen tillhör lägenheten och om ni flyttar ska pärmen lämnas kvar i lägenheten. Styrelsen sänder då och då ut kompletteringar till pärmen och då är det viktigt att dessa sätts in i din utdelade pärm.

Utdrag ur pärmen finns här.

DOKUMENT

Här nedan följer länkar till aktuella dokument. OBS! För att läsa dessa måste du installera ett gratisprogram kallat Adobe Reader.

RADON

Radongashalten mättes i bostadsrättsföreningen under vintern och våren 2008. Inga mätvärden var högre än de tillåtna 200Bq/m3.

FASTIGHETSBETECKNING

SÖDERBYMALM 3:487, för Mårdvägen 40-52 och samtliga Runstensvägen.

SÖDERBYMALM 3:488, för Mårdvägen 31-73

 

Årsredovisningar

Föreningens stadgar

 

 

Copyright Brf Uttern i Haninge 2007
webbmaster